Kommunfullmäktige och Nämnder

Kommunlistans ( tidigare Långshyttepartiets) valda representanter i Nämnder, Utskott och Stiftelser för mandatperioden 2015-2018

Ordinarie                                                    Ersättare

Kommunfullmäktige

Allan Mattson                                            George Larsson

Per Bengtsson                                           Anneli Moilanen

Ulf Kindlund

Vesa Remsu


Kommunstyrelsen

Allan Mattsson                                           Kjell Söderberg


Bildningsnämnd

Allan Mattsson                                           Ulf Kindlund


Omsorgsnämnd

Helen Edwards Lutsch                               Kjell Söderberg


Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd

Vesa Remsu                                              Per Bengtsson


Valnämnd

Allan Mattsson                                           Vesa Remsu


Stiftelsen Husbyringen

Vesa Remsu       (Ersättare)