Bolagsstyrelser

 

Kommunlistans (tidigare Långhyttepartiets) representanter i de kommunala bolagen.

 

Hedemora Energi AB

Ordinarie ledamot        Per Bengtsson

AB Hedemorabostäder

Ordinarie ledamot        Per Bengtsson

Tjäderhuset i Hedemora AB

Ordinarie ledamot         Per Bengtsson

Suppleant                      Vesa Remsu