Information

Vi hade planerat att vid valet 2014 ställa upp i hela kommunen under namnet LANDSBYGDSPARTIET. Valmyndigheten accepterade inte detta då namnet redan finns inregistrerat. Därför gick vi till val under vårt ”gamla” namn, Långshyttepartiet, men Vi verkar för att ALLA delar av kommunen blir rättvist behandlade.

I april 2015 godkände Valmyndigheten Vår nya partibeteckning Kommunlistan.

Kommunlistan (tidigare Långshyttepartiet) är ett tvärpolitiskt parti där Vi, oberoende av politiska grundvärderingar, samlas med ett gemensamt mål att utveckla Hedemora till en attraktiv kommun för dagens såväl som morgondagens kommuninnevånare.

Vi menar att ett utvecklat Hedemora bygger på en väl avvägd balans mellan Centalortens och Landsbygdens resurser samt en öppen och konstruktiv dialog med medborgarna och kommunens olika intressegrupper.

Vill Du vara med och påverka och ta ansvar för Hedemoras framtid är du välkommen att delta i vårt arbete.

Du träffar oss första onsdagen i månaden i lokalen i Långshyttan eller ring Allan Mattsson tel: 0225-60718 mobil: 070-3053386, eller Per Bengtsson tel: 0225-81059 mobil: 070-5904085.

Det går också bra att skicka ett E-mail till info@kommunlistanihedemora.se så hör vi av oss.